Historie Vratislavi

910

Vratislav je založena českým knížetem Vratislavem. O pár let později je však dobyta Měškem I. a připojena k Polsku. Roku 1000 je založeno na ostrově Tumski biskupství.


1335

Umírá poslední polský kníže z Vratislavi Jindřich IV. Město přechází pod Lucemburky. Je teď jedním největších měst Evropy; mezi obyvateli je plno učených Němců a Židů. Karlu IV. se Vratislav při jeho návštěvě velmi zalíbí.


1526

Pod Jagellonci přešlo mnoho kostelů pod kontrolu protestantů. Se smrtí Ludvíka Jagellonského a nástupem Habsburků začíná tvrdá rekatolizace. Do Vratislavi přicházejí jezuité, kteří později se souhlasem Leopolda založí akademii, předchůdce vratislavské univerzity.


1740

Nástup Marie Terezie na trůn využívá pruský král Friedrich II. Veliký a zabírá Slezsko pro sebe. Odkoupí si místní šlechtický zámek a učiní z Vratislavi své sídelní město. V zámku hostí jeho vnuk cara Alexandra, který na pozvání krále přichází dohodnout se na společné reakci na případnou Napoleonovu agresi.


1807-1810

Napoleon dobývá město, konfiskuje majetek církve, zavřeny jsou kláštery, které neplní funkci vzdělávací nebo zdravotní. Jezuité jsou zbaveni vlivu nad univerzitou. Napoleon také bourá městské hradby, čímž se vyřeší problém se špínou a přelidněností v centru.


1913

Další velký, tentokrát předválečný rozmach. Ve městě působí Max Berg, u příležitosti sta let od porážky Napoleona je otevřena Hala století, dnes zapsaná na seznam UNESCO. Do města je zavedena železnice a vodovod. Pravé rameno Odry je zasypáno a ostrov Tumski přestává být ostrovem.


1930-1939

1930 hostí Vratislav Německé hry, které se konají poté, co byla zrušena německá účast na Olympijských hrách. Většina obyvatel jsou Němci a začíná se potlačovat polská a židovská menšina. Poslední roky před válkou je Vratislav baštou nacismu, přibližně 60 % obyvatel volí NSDAP.


1944

24. 8. 1944 vyhlašuje Hitler obranu Vratislavi za každou cenu. Wehrmacht fanaticky brání město ještě 4 dny po obsazení Berlína Rudou armádou. 80 tisíc civilistů ve městě zemřelo, dalších 10 tisíc zmrzlo za městem po zničení vlakového spojení. 80 dní odstřelovaní a bombardování zničilo většinu budov.


1946

Vratislav je na postupimské konferenci dána Polsku, začíná odsun Němců. Naopak do Slezska přicházejí Poláci vyhnaní ze Lvova, přinášejí s sebou Raclawické panorama, sochu Freda a knižní skvosty polské kultury.


1948

Polská lidová republika se vydá cestou socialismu. Ve Vratislavi se koná velká výstava Obnovených území. Rekonstrukce zbombardovaného města však potrvá ještě desítky let, prioritou je totiž Varšava.


1983

Papež Jan Pavel II. navštěvuje Vratislav a slouží tu mši, na které se shromáždí neuvěřitelných půl milionu lidí. Označuje toto jedinečné sídlo jako město setkávání (miasto spotkań), což se stane později sloganem města. Ve Vratislavi vzniká Oranžová alternativa a na ulicích se začínají objevovat trpaslíci.


1989

V listopadu 1989 se zde koná festival nezávislé československé kultury, vystupují lidé jako Kryl, Hutka, Třešňák. ČSSR v rychlosti uzavírá hranice a Češi, kteří se už dostali do Polska, nemají možnost dostat se domů. Solidární Poláci jich tisíce ubytují u sebe doma.


2012-2015

V roce 2012 hostilo město mistrovství Evropy ve fotbale. Česká reprezentace odehrála všechny své zápasy ve skupině A na stadionu Mijeski, s kapacitou 42 771 diváků. Nyní se chystají závěrečné přípravy před rokem 2016, kdy se město stane evropským hlavním městem kultury.